Strona główna > Firma > Aktualności > 2011 > Zapytanie ofertowe (1)

Zapytanie ofertowe

05.09.2011

Plan Rozwoju Eksportu

Bejot Sp.z o.o.
ul. Wybickiego 2A, Manieczki
63-112 BRODNICA k /Poznania
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Usługi w zakresie etapu 4
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 4 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
 
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Bejot Sp. z o.o.
Termin realizacji prac: do  31.12.2011
NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-30-133/10-00
 
Zakres zapytania ofertowego:
a.     Organizacja misji gospodarczej na terenie Niemiec
b.     Promocja projektu i tłumaczenie dokumentów podczas misji gospodarczej w Niemczech
c.     Organizacja spotkań z potencjalnymi klientami podczas misji w Niemczech
d.     Organizacja misji gospodarczej na terenie Holandii
e.     Organizacja spotkań z potencjalnymi klientami podczas misji w Holandii
f.      Promocja projektu i tłumaczenie dokumentów podczas misji gospodarczej w Holandii
 
Złożona oferta powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
termin ważności oferty,
cenę dla każdego działania,
opis doświadczenia,
warunki płatności.
 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 
Oferta może zostać przesłana do siedziby firmy na adres:
 
BEJOT Sp. z o.o.
 ul. Wybickiego 2A, Manieczki
63-112 BRODNICA
 
 
lub na adres e-mail, osoby odpowiedzialnej za zbieranie ofert: Pani Honorata Hołderna - hholderna@bejot.com.pl.
 
Oferta powinna być ważna do: 30.09.2011
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 19.09.2011
 
Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X