Raport zrównoważonego rozwoju 2024

 

 

bejot - zrównoważony rozwój 2024

 

zobacz pełen raport pdf

 

 

be:conscious

Jakość, design i ergonomia to synonimy zrównoważonego rozwoju Bejot. Nasze produkty nie są jedynym aspektem, który wymaga uwagi. Równie istotna w obranej przez nas strategii jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Co to dla nas oznacza? To przede wszystkim uczciwe działanie w sposób przyjazny dla środowiska, w zgodzie z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw człowieka.

 

Zrównoważony rozwój w Bejot

Mamy świadomość, jak ważne są działania każdego z nas w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że jeśli zgodnie z szacunkami do 2050 roku wszyscy nie zmienimy dotychczasowego stylu życia – już niedługo będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających aż trzykrotności zasobów naszej Ziemi.

Dlatego też kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, a nasza polityka zarządzania, wyznaczająca główne kierunki, zasady i cele naszej działalności, stanowi kluczowy dokument w tym zakresie.

 

Zobowiązanie Bejot do wysokiej jakości i ekologii

W Bejot skupiamy się na osiąganiu stabilności rynkowej poprzez doskonałe wyniki ekonomiczne oraz odpowiedzialne zarządzanie. Nasza polityka opiera się na:

  • Współpracy z najlepszymi dostawcami dla gwarancji niezmiennie wysokiej jakości produktów.
  • Rozwój ekologicznych i innowacyjnych produktów, tworzonych z myślą o potrzebach rynkowych.
  • Nowoczesne technologie dla wyjątkowej obsługi klienta i efektywnego zarządzania produkcją.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników i budowanie świadomości ekologicznej.
  • Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, potwierdzona ciągłym doskonaleniem zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Dążymy do minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko i zapewnienia zgodności z najwyższymi standardami. Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu: Przeczytaj pełną politykę zarządzania Bejot.

 

zrównoważony rozwój

 

 

be:experienced

W Bejot już od ponad 30 lat obserwujemy i kreujemy zmiany zachodzące w środowisku pracy. Słuchamy potrzeb naszych Klientów, wyprzedzamy trendy i pomagamy tworzyć komfortowe miejsca pracy. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu i trwałym, jakościowym produktom Bejot, biura stają się długoterminową inwestycją wspierającą zrównoważony rozwój w każdej firmie.

 

 

be:forward-looking

Cele Zrównoważonego Rozwoju to zbiór wskaźników opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Głównym celem planu działań na rzecz przemian i przeobrażeń świata jest dążenie do globalnego, odpowiedzialnego rozwoju uwzględniającego ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty, a także potrzeby przyszłych pokoleń.

 

Gospodarka

Cele Zrównoważonego Rozwoju związane z gospodarką skupiają się na promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzeniu warunków do godziwego podziału dóbr i zapewnienia stabilności gospodarczej w skali globalnej. W Bejot stawiamy na ciągły rozwój i udoskonalanie w myśl zasady Kaizen. Optymalizujemy procesy produkcyjne i organizacyjne, aby zwiększać efektywność oraz zmniejszać zużycie energii i odpadów. Produkujemy zgodnie z systemem PULL, czyli tylko na zamówienie klienta. Działamy według norm ISO zarówno w zakresie zarządzania jakością, jak i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie wdrażane przez nas meble przechodzą testy stabilności, wytrzymałości i bezpieczeństwa.

 

Środowisko

Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczące środowiska to obszar promujący zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, ochronę ekosystemów i ograniczenie negatywnego wpływu ludzkości na planetę. Czysta woda i sanitariat, przystępna i czysta energia, życie wodne, lądowe oraz wszelkie działania przeciwko zmianom klimatu to cele, na które realnie mamy wpływ. Segregujemy śmieci, utylizujemy odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, redukujemy zanieczyszczenia. Zwiększamy udział odnawialnych źródeł w pozyskiwaniu energii poprzez instalację kolejnych paneli fotowoltaicznych, odzyskujemy wytwarzane ciepło z pieców do malowania proszkowego i ogrzewamy nim hale, biura i wodę użytkową. Od dostawców surowców wymagamy odpowiednich certyfikatów. Do oferty wprowadzamy tkaniny z recyklingu i nowatorskiej przędzy Seaqual otrzymanej z ponownego wykorzystania pływających w oceanach plastikowych odpadów. W ten sposób dokładamy małą cegiełkę do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i ekosystemami lądowymi.

 

Społeczeństwo

Podstawą zrównoważonego rozwoju społecznego jest szacunek dla praw człowieka oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich jednostek w społeczeństwie. W Bejot przykładamy szczególną uwagę do dbania o prawo i godne warunki pracy. W relacjach stawiamy na współpracę, wzajemny szacunek i tolerancję. Zatrudniamy 231 osób na umowę o pracę, nie posiadamy pracowników tymczasowych, a 6,5% pracowników to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nasz zespół tworzą kobiety i mężczyźni, Polacy i osoby innych narodowości – doceniamy tę różnorodność i nie pozwalamy na żadną dyskryminację. Angażujemy się w różne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia ludzi i zwierząt. Zwracamy również uwagę na edukację i rozwój młodego pokolenia, dlatego wspieramy lokalne szkoły i przedszkola.

 

Filary zrównoważonego rozwoju

 

 

be:organized

Optymalizujemy procesy organizacyjne, by zwiększyć efektywność na każdym etapie realizacji produktów – począwszy od projektowania i łańcucha produkcyjnego, aż po obsługę klienta i dostawę. Wykorzystujemy technologie oparte na zrównoważonym rozwoju i z pełnym zaangażowaniem dbamy o przyjazność dla środowiska.

 

be:organized icons

 
Energetyczna niezależność

Zamontowaliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda. Do końca 2024 roku planujemy też założenie nowych instalacji o mocy 150 kWp, które zwiększą naszą niezależność energetyczną.

Maszyny CNC

Zakupiliśmy maszyny CNC, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym zwiększają wydajność pracy, a także pozwalają zaoszczędzić energię i zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych.

Automatyczne cuttery

Nowoczesne urządzenia do precyzyjnego, automatycznego rozkroju pozwalają na oszczędność tkanin, zwiększają wydajność w produkcji gotowych wykrojów, a tym samym zmniejszają energetyczne koszty całego procesu i maksymalnie redukują ilość odpadów poprodukcyjnych.

Lasery do obróbki metalu

Do produkcji elementów metalowych wykorzystujemy lasery w technologii fiber (w osłonie gazu obojętnego – azotu), która aż 30-krotnie zwiększa energooszczędność procesu produkcyjnego.

Oświetlenie LED

W całej firmie wymienione zostały świetlówki na energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu zużywamy zdecydowanie mniej prądu.

Nowoczesna malarnia proszkowa

Korzystamy z kabin z odzyskiem farby, dzięki którym zlikwidowaliśmy odpad farby po malowaniu proszkowym.

Odzysk wytwarzanego ciepła

Poprzez centralny system wymienników i pomp ciepła wykorzystujemy ciepło technologiczne do ogrzewania hal produkcyjno-magazynowych oraz podgrzewania wody użytkowej.

Zmniejszenie ilości odpadów pianek

Dzięki zastosowaniu linii produkcyjnej pianek poliuretano­wych w technologii MDI (niskoemisyjnej) zredukowaliśmy ilość odpadów pianek do 3% i ograniczyliśmy transport.

 

 

be:effective

Stale poszukujemy rozwiązań, które pozwalają oszczędzać zasoby. Współpracujemy tylko z tymi dostawcami, dla których jakość, przestrzeganie norm i dbałość o środowisko są równie ważne jak dla nas. System zarządzania w Bejot oraz jego procesy są przeprowadzane w zgodzie z zasadą optymalizacji, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Kaizen

Kaizen to japońska sztuka zarządzania, która polega na ciągłym doskonaleniu procesów, produkcji i organizacji. Skupia się na małych, stopniowych ulepszeniach wykorzystujących wiedzę i zaangażowanie pracowników. Ta filozofia i sposób działania pomaga firmom osiągnąć trwałą poprawę jakości, efektywności i konkurencyjności poprzez obranie wspólnego celu i dążenia do jego zrealizowania. Koncepcja zakłada, że organizacje muszą być elastyczne i otwarte na stale zmieniające się warunki rynkowe oraz potrzeby klientów.

W praktyce realizując filozofię Kaizen możemy korzystać z mnóstwa narzędzi i technik, takich jak diagramy przepływu pracy czy… metoda 5S, którą kierujemy się w Bejot.

 

Zasada 5S

Zasada 5S to metoda zarządzania miejscem pracy mająca swoje korzenie w Japonii, której celem jest poprawa efektywności, organizacji i bezpieczeństwa. Opiera się na pięciu głównych założeniach rozpoczynających się w języku japońskim na literę S – stąd też wywodzi się jej nazwa. Mowa o selekcji, systematyce, sprzątaniu, standaryzacji i samodoskonaleniu. Utrzymanie swojego otoczenia w czystości, odkładanie rzeczy na miejsce, eliminowanie niepotrzebnych przedmiotów z obszaru pracy, przestrzeganie określonych standardów – wszystko to wpływa na komfort pracy, samopoczucie oraz wydajność.

 

Zasady 5S

 

 

be:certificated

Od lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym, między innymi z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólnie szukamy sposobów na zminimalizowanie negatywnych skutków siedzącego trybu życia oraz rozwiązań efektywnie tłumiących hałas.

 

Badania

Badania naszych produktów zlecamy najlepszym ośrodkom naukowym w Polsce, jak np. Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Pomiary są przeprowadzane według międzynarodowych standardów, między innymi w komorze bezechowej – najcichszym miejscu w Polsce. To specjalne pomieszczenie, w którym nie ma żadnych odbić fali akustycznej, a człowiek jest w stanie usłyszeć bicie własnego serca.

 

Testy

Wszystkie wdrażane przez nas meble przechodzą testy stabilności, wytrzymałości i bezpieczeństwa. Specjalne, przeznaczone do tego maszyny poddają je próbom obciążeniowym, które symulują intensywne użytkowanie. Potwierdzeniem wyników wszystkich baań są wydawane przez akredytowane jednostki raporty i świadectwa.

 

Jakość

Działamy według norm ISO zarówno w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001:2015), jak i ochrony środowiska (ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze fotele biurowe posiadają certyfikaty potwierdzające ich ergonomię i wytrzymałość (PN-EN 1335-1), a rozwiązania akustyczne – wysoką skuteczność akustyczną (ISO 354, ISO 10053, ISO 11957). Certyfikaty potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i zarządzanie jakością, a także dowodzą o naszej płynności operacyjnej oraz ciągłym doskonaleniu i rozwoju.

 

Dlaczego akustyka jest dla nas tak istotna?

Naszym celem jest zapewnienie komfortu użytkownikom w środowisku pracy, dlatego jako fabryka Bejot wzięliśmy udział w konsorcjum badawczym na temat badania właściwości akustycznych materiałów eliminujących hałas w miejscach pracy. Pozwoliło to na głębsze poznanie zagadnień związanych z dźwiękiem i stworzenie produktów poprawiających akustykę wnętrz nie tylko w biurach, lecz również przestrzeniach publicznych i HoReCa. Nasze działania są ukierunkowane na wellbeing człowieka – wierzymy, że wdrażając nowe rozwiązania i innowacje akustyczne dbamy o dobre samopoczucie, spokój i efektywność podczas pracy. Równocześnie przyczyniamy się do tworzenia komfortowych wnętrz.

 

Akustyka

 

 

be:developing

W dynamicznym świecie biznesu nieustannie ewoluujemy i wprowadzamy szereg innowacji technologicznych. Nasz ciągły rozwój jest rezultatem ogromnej pasji do tworzenia ergonomicznych, funkcjonalnych i ponadczasowych mebli, które nie tylko zaspokajają współczesne potrzeby, ale również definiują standardy przyszłości.

 

Przyszłość jest w naszych rękach…

Wszystkie wartości, które definiują naszą markę i składają się na fundamenty Bejot są głęboko zakorzenione w naszym DNA. Od zawsze stawiamy na jakościowe i trwałe produkty oraz ergonomiczne rozwiązania. Mimo, że to meble są naszym priorytetem, równie dużo uwagi poświęcamy dbałości o środowisko, nieustannemu rozwojowi i implementacji nowych technologii, a także tworzeniu odpowiednich warunków dla pracowników. Od lat obserwujemy zmiany zachodzące w środowisku pracy – staramy się nie tylko na nie reagować, ale przede wszystkim kreować, inspirować, słuchać potrzeb i wyprzedzać trendy. Optymalizujemy zarządzanie i jego procesy, budujemy nowy magazyn systemowy, podwajamy moc produkcyjną, realizujemy plany, spełniamy marzenia!

 

…a jutro zaczyna się dziś

Rozwój Bejot skupia się wokół zwiększenia efektywności na każdym etapie realizacji produktów – od projektowania i łańcucha produkcyjnego, po obsługę klienta i dostawę produktów. Powstający nowy magazyn systemowy pozwoli przechowywać i zarządzać produktami zgodnie z wypracowanym przez nas systemem organizacji. Zoptymalizujemy w ten sposób przepływ towarów, maksymalnie wykorzystamy przestrzeń magazynową, a także zautomatyzujemy systemy i przyspieszymy wykonywanie poszczególnych zadań, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku logistyczno-produkcyjnym. Inwestując w nowoczesne rozwiązania i technologie możemy znacząco zwiększyć naszą efektywność operacyjną i zmniejszyć ryzyko błędów. Mamy również szansę korzystać z jeszcze bardziej skrupulatnej dokumentacji systemowej, która umożliwia kontrolę stanów magazynowych oraz analizę danych dotyczących sprzedaży i zarządzania zapasami.

 

Nowy budynek

  

 

Nasze plany na lata 2024–2025

 

Laser 3D do profili metalowych

Laser 3D pozwala na jeszcze dokładniejsze dopasowanie wycinanych elementów, dzięki czemu kolejne procesy spawania i szlifowania skrócone do minimum. Zredukuje do zera czas przestoju maszyny dzięki automatycznej konfiguracji kolejnej produkcji. Po zakończeniu każdej partii automatycznie dostosuje się do nowego przekroju bez przerywania cyklu produkcyjnego.

Maszyna do wtryskiwania pianek wielkogabarytowych

Maszyna ta pozwoli na efektywną produkcję dużych i trwałych elementów z pianki. Korzystając z maszyny do wtryskiwania pianek wielkogabarytowych będzie można wylać całą sofę (do 15 kg), co zmniejszy liczbę procesów, emisję CO2 i ilość odpadów, a także zredukuje liczbę opakowań i wydłuży żywotność produktu.

Nowa linia do pakowania produktów wielkogabarytowych

Implementacja nowej linii do pakowania produktów wielkogabarytowych będzie miała na celu wprowadzenie szeregu korzyści, które obejmą zarówno proces produkcji, jak i sferę logistyki. Dzięki optymalizacji zminimalizujemy ilość, rozmiar i kształt zużywanych opakowań, co przyczyni się do bardziej efektywnego transportu i magazynowa­nia oraz redukcji kosztów.

Magazyn systemowy

W 2024 roku zostanie oddany do użytku nasz nowy magazyn systemowy bazujący na zaawansowanych technologiach, takich jak: systemy RFID, kody kreskowe i oprogramowanie do monitorowania stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Umożliwi on szybkie reagowanie na zmiany w popycie lub dostawach, a wąskie alejki i wysokie składowanie przełożą się na doskonałą optymalizację przestrzeni. Dodatkowo gromadzenie danych dotyczących operacji magazynowych ułatwi analizę i podejmowanie decyzji zarządczych.

Robot spawalniczy TIG i MIG

Spawanie za pomocą robotów TIG i MIG wpłynie na precyzję, wysoką jakość spoiny, zwiększenie wydajności, oszczędność czasu i kosztów oraz zmniejszy zużycie gazu. W obu przypadkach spawanie nie będzie wymagało szlifowania, nie będzie więc unoszącego się zewsząd pyłu. Wpłynie to na bezpieczeństwo pracowników, zwłaszcza w przypadku pracy w obszarach wymagających precyzji  i dokładności geometrycznej.

Okleiniarka laserowa

Na jakość, a także aspekt wizualny i estetyczny mebli wpłynie nowa technologia bezspoinowego okleinowania wąskich krawędzi. Metoda ta nie wymaga użycia kleju, za to pozwala uzyskać wodoodporność i wysoką jakość wykończenia.

Automatyzacja w przepływach między procesami produkcyjnymi

System szwalniczy ETON to nowoczesne rozwiązanie wykorzystywane w dużych szwalniach na całym świecie, które umożliwia przemieszczanie komponentów między krojownią, stanowiskiem szwalniczym i magazynem. ETON usprawni naszą codzienną pracę i ułatwi zarządzanie poszczególnymi etapami produkcji.

Odzysk wytwarzanego ciepła

Obecnie odzyskujemy energię z pieców do malowania proszkowego i kabiny do osuszania konstrukcji. Wykorzystujemy ją do ogrzewania trzech hal, dwóch biurowców i ciepłej wody użytkowej. Efektywne wykorzystanie ciepła powstałego w wyniku procesów malowania przyczynia się do minimalizacji śladu ekologicznego, zgodnie z naszym zobowiązaniem do działań proekologicznych. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć wykorzystanie odzyskiwanego z malarni ciepła. Chcemy dodatkowo dogrzać nim nasz showroom oraz jeden z biurowców, co pozwoli jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie energii cieplnej.

 

be:timeless

Cykl życia produktu obejmuje różne etapy: począwszy od jego pierwotnej koncepcji aż do zużycia, recyklingu czy utylizacji. W Bejot świadomie podchodzimy do procesu projektowania, wdrażania i użytkowania mebli. Kierujemy się zasadą 5R, wprowadzamy zasadę minimalizacji odpadów po czasie eksploatacji, a także zapewniamy długi okres gwarancji i serwis pogwarancyjny.

 

1. Projektowanie

Projektujemy nasze meble z uwzględnieniem proekologicznych rozwiązań. Oznacza to, że już w momencie pierwszych koncepcji myślimy o ostatnim etapie życia produktu i możliwości rozłożenia go na części, zgodnie z rodzajem surowca.

2. Wybór surowców

W trosce o ochronę środowiska sprawdzamy pochodzenie surowców wykorzystywanych do produkcji. Od naszych dostawców wymagamy odpowiednich certyfikatów, spełniania standardów jakości oraz zgodności z normami bezpieczeństwa.

3. Produkcja

Zrównoważona produkcja zakłada tworzenie jakościowych, trwałych mebli, z wykorzystaniem materiałów pochodzących od certyfikowanych dostawców (np. drewno z FSC), przy redukcji odpadów i optymalizacji procesów produkcyjnych.

4. Pakowanie i dostawa

Ograniczamy ilość folii i nie stosujemy wypełniaczy styropianowych. Wykorzystujemy opakowania z tektury przeznaczone do recyklingu lub wielokrotnego użytku. Kartonowe opakowania budek akustycznych Treehouse łatwo przerobić na domki do zabawy dla dzieci.

5. Długi czas eksploatacji

Pomagamy Klientom wydłużyć czas eksploatacji naszych produktów, zapewniając 5 lat gwarancji i serwis pogwarancyjny.

6. Utylizacja i recykling

Wprowadziliśmy zasadę minimalizacji odpadów niemożliwych do ponownego wykorzystania, po zakończonym cyklu życia produktu, dzięki czemu redukujemy negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz odpowiedzialnie podchodzimy do procesu produkcji i konsumpcji.

 

Surowce

 

 

Czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja

O produkty spełniające wysokie standardy, wykonane z jakościowych materiałów, trzeba odpowiednio zadbać. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie materiału, bardzo ważne jest regularne odkurzanie mebli tapicerowanych. Należy przy tym pamiętać, aby zachować szczególną staranność przy czyszczeniu mebli w zależności od zastosowanej tapicerki. Nie wolno nakładać żadnego rodzaju płynu bezpośrednio na tkaninę. Plamy i zabrudzenia powinno się jak najszybciej usunąć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki, a pozostałości pozbyć się za pomocą ściereczki bawełnianej nasączonej wodą, z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła lub ogólnodostępnego, atestowanego środka do czyszczenia tego rodzaju tapicerek. Obicia ze skóry należy konserwować wyłącznie specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do skór. Z kolei membrany czyści się za pomocą ściereczki nasączonej wodą z dodatkiem delikatnego środka do prania, podobnie jak metale i elementy plastikowe.

 

 

be:responsible

Do naszego wzornika coraz częściej wybieramy tkaniny przyjazne środowi­sku. Oceanic firmy Camira, a także Cura od Gabriel Fabrics to dwie interesujące propozycje, które powstały z recyklingowanego poliestru z plastiku pozyskanego ze zużytych butelek, w tym również tych pływających w oceanach. To mały, ale konieczny krok dla działania naszego ekosystemu.

 

Oceanic

Wyjątkowość tkaniny Oceanic firmy Camira nie polega tylko na wyrazistym, skośnym splocie i nieoczywistych kolorach. Pochodzenie materiału, z którego powstała przędza jest istotnym elementem dla zachowania równowagi w naszym ekosystemie.

 

A morze bez plastiku?

Każdego roku do naszych oceanów trafia 12 milionów ton plastiku – to tak, jak gdyby co minutę załadowywać jedną ciężarówkę śmieciami. Problem narasta szybciej, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Tkanina Oceanic składa się w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu butelek i toreb foliowych, w tym w 50% z nowatorskiej przędzy Seaqual otrzymanej z ponownego wykorzystania pływających w oceanach plastikowych odpadów. Każdy metr Oceanic jest tkany z przędzy powstałej z 26 plastikowych butelek, dzięki czemu możemy przyczynić się do oczyszczania oceanów: butelka po butelce! Tkanina jest interesującą propozycją do różnych wnętrz – zarówno biurowych, jak i prywatnych. Cechuje ją wysoka odporność na ścieranie, a certyfikat Oeko-Tex potwierdza bezpieczeństwo produktu dla człowieka.

 

Oceanic

 

Tkanina przyjazna środowisku

Oceanic znalazł swoje zastosowanie w większości produktów Bejot. Ilość tkaniny potrzebnej do obicia krzesła z podłokietnikami Flos stanowi równowartość 40 plastikowych butelek, fotela Vieni VE 203 – 73 butelki, a jednoosobowej budki akustycznej Treehouse z jednostronnym przeszkleniem oraz tapicerowaniem ścianek wewnętrznych i zewnętrznych – aż 476 butelek.

 

Cura – naturalnie, że z recyklingu

Do grupy naszych tkanin z recyklingu wprowadziliśmy Cura firmy Gabriel, która w 98% składa się z poliestru wytwarzanego ze zużytych, plastikowych butelek. 

Cura to dwukolorowa, melanżowa tkanina imitująca estetykę naturalnych włókien. Dzięki ciepłej kolorystyce i inspiracji barwami natury jest interesującą propozycją zarówno do wnętrz biurowych, jak i udomowionych przestrzeni pracy i wypoczynku. W 100% nadaje się też do ponownego przetworzenia.

Wytwarzana jest ze zużytych, plastikowych butelek, co potwierdza certyfikat GRS określający wymagania względem włókien pochodzących z recyklingu. Tkanina posiada również oznakowanie ekologiczne UE oraz certyfikat jakości Oeko-Tex potwierdzający bezpieczeństwo produktu dla człowieka. Jednocześnie spełnia wymagania Möbelfakta – szwedzkiego systemu klasyfikacji mebli. Można zastosować ją w większości produktów Bejot, a szczególnie do nowych siedzisk z kolekcji Flos, Epocc lounge czy Belt.
 

Blazer – 100% wełny dziewiczej

Blazer to klasyczna tkanina tapicerska wykonana z czystej wełny dziewiczej o filcowym wykończeniu. Wełna jagnięca pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie odpowiedzialna hodowla gwarantuje najwyższej jakości surowiec: miękki, jasny i czysty, idealny do przędzenia, tkania i farbowania. Paleta kolorów jest intrygującą mieszanką melanży w szerokiej gamie barw, co tworzy wszechstronną tkaninę wykorzystywaną w meblach o zróżnicowanym przezna­czeniu. Można zastosować ją we wszystkich tapicerowanych meblach dostępnych w ofercie Bejot.

 

 

be:eco-friendly

W obliczu coraz większego nacisku na zrównoważone praktyki biznesowe i ochronę środowiska, sprawdzamy pochodzenie surowców wykorzystywanych do produkcji mebli i wymagamy od naszych dostawców odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnianie standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

 

Drewno i sklejka

Dostawcy elementów drewnianych Bejot posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) gwarantujący, że używane przez nas drewno pochodzi z lasów zarządzanych z poszanowaniem ludzi, dzikiej przyrody i środowiska. Drewno to najbardziej przyjazny Ziemi, a także człowiekowi, surowiec. Jego produkcja nie powoduje emisji szkodliwych substancji, co więcej – dostarcza nam życiodajnego tlenu. Jeżeli drewno jest pozyskiwane z poszanowaniem przyrody i świadomością praw rządzących ekosystemami – jest to najczystszy, w pełni odnawialny surowiec. Dlatego też korzystanie z naturalnych, pochodzących z certyfikowanych źródeł materiałów to krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej produkcji mebli.

 

Certyfikacja gospodarki leśnej

Do końca 2024 roku planujemy uzyskać również certyfikat PEFC – Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów. To największa na świecie niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się certyfikacją w zakresie gospodarki leśnej. Prowadzona jest według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC – gwarantuje w pełni audytowany i weryfikowany łańcuch dostaw: od lasu, po użytkownika końcowego. Oznacza to, że dany produkt spełnia wysokie wymagania dotyczące między innymi zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia i został wykonany z materiałów pochodzących z lasów objętych certyfikatem.

Dokumentem PEFC zainteresowane są przede wszystkim przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania oraz dystrybucji drewna i ścieru drzewnego: tartaki, firmy meblarskie, producenci papieru, firmy handlowe. Oznakowanie PEFC gwarantuje potwierdzenie, że wspierają oni prawidłową i zrównoważoną gospodarkę zasobami leśnymi. Coraz większa liczba przedsiębiorstw z sektora handlu i przetwórstwa drewna wybiera PEFC jako efektywne i wiarygodne narzędzie bezpiecznego pozyskiwania surowców i produktów.

 

W ilu procentach nasze meble składają się z drewna lub sklejki?

 

Meble z drewna

 

 

 

 

be:sustainable

W ekologiczne i świadome podejście do projektowania mebli jesteśmy zaangażowani na wiele sposobów. Potrzebne materiały i dobór surowców, proces produkcji, dystrybucji, redukcja odpadów, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, a także długi okres gwarancji i serwis pogwarancyjny – wszystkie te praktyki to nieustanne dążenie do zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju.

 

Recykling

Nasz cel? Tworzenie mebli biurowych, które są ergonomiczne, funkcjonalne i przyjazne środowisku! Nic dziwnego, że mnóstwo czasu i przestrzeni poświęcamy zagadnieniom takim jak recykling. Większość produktów akustycznych Bejot wypełniona jest specjalną włókniną, która zawiera wełnę oraz bawełnę z odzysku – np. odpady poprodukcyjne z produkcji jeansów. Można znaleźć ją m.in. w kolekcjach Selva lub Treehouse. Wzornik poszerzyliśmy też o tkaniny z recyklingu, a nasze kolekcje projektowane są z myślą o rozłożeniu produktu na części po zakończonym cyklu życia.

 

Długi czas eksploatacji

Zachęcamy naszych Klientów do podejmowania świadomych wyborów, dlatego działamy transparentnie i informujemy o ekologicznych aspektach naszych produktów. Produkujemy trwałe, ponadczasowe meble po to, by służyły przez długie lata. Klientom zapewniamy więc 5-letni okres gwarancji i serwis pogwarancyjny.

 

Ekologiczne materiały

Troska o środowisko to synonim zrównoważonego rozwoju Bejot, dlatego przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów dążymy do minimalizowania wpływu naszej działalności na planetę. Wszystkie plastikowe elementy czarnego fotela Belt wykonane są w 70% z przetworzonego, recyklingowanego plastiku i w 30% z włókna szklanego, co zapewnia najwyższą trwałość mebla i długi okres eksploatacji.

 

Fora

Recycling table

 

 

be:thoughtful

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sposób transportu mebli wpływa bezpośrednio na nasze środowisko. Jako producent mebli możemy w znacznym stopniu ograniczyć ślad, jaki zostawiamy na naszej planecie – począwszy od przemyślanej logistyki, aż po wykorzystywane opakowania i emisję dwutlenku węgla.

 

Opakowania, transport i wysyłka 

Cały proces pakowania produktów Bejot dostosowaliśmy do oczekiwań świadomych Klientów, ale przede wszystkim naszej planety! Ograniczyliśmy użycie folii do absolutnego minimum. Unikamy też styropianowych wypełniaczy, które nie nadają się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Znakomitym przykładem powtórnego, przemyślanego wykorzystania opakowań są kartony zabezpieczające budki akustyczne Treehouse w trakcie transportu. Po bezpiecznym dostarczeniu produktu tekturowe opakowanie można w łatwy i szybki sposób przerobić na mały domek do zabawy dla dzieci.

 

Ślad węglowy 

W planach na najbliższe lata mamy również badanie śladu węglowego. W przypadku producenta mebli jest to proces oceny całkowitej emisji gazów cieplarnianych wydzielanych zarówno w trakcie produkcji, jak i sposobie transportu. Istotna jest zatem optymalizacja łańcucha dostaw – poprzez skuteczną logistykę, pozyskiwanie surowców i komponentów niezbędnych do produkcji w transparentny sposób oraz terminową, efektywną dostawę.

 

Treehouse

 

 

 

be:less waste

Odpowiedzialne podejście do gospodarowania odpadami w Bejot odbywa się zgodnie z zasadą 5R. Redukujemy ilość odpadów, wykorzystujemy ponownie, recyklingujemy, kompostujemy to, co biodegradowalne i świadomie unikamy zbędnych, szkodliwych dla środowiska substancji.

 

Odpadów mniej czy więcej?

Na przestrzeni ostatnich lat dzięki optymalizacji pracy oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych znacznie zwiększyła się produkcja i sprzedaż, tym samym wzrosła ilość wytworzonych odpadów. W 2022 roku produkcja wzrosła o ponad 40%, mimo to stosunek odpadów do liczby produkowanych produktów nie zwiększył się. W tej chwili 70% wytworzonych odpadów jesteśmy w stanie odzyskać i wykorzystać powtórnie! Dobrą wiadomością jest też spadek ilości odpadów nierecykligowanych o 5 punktów procentowych na przestrzeni lat (2021–2022). Takie dane napawają optymizmem i udowadniają, że wprowadzane zmiany w długofalowej perspektywie owocują efektami.

 

Wspólna odpowiedzialność

Odpady są wyzwaniem dla każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad ich monitorowaniem, wprowadziliśmy również skuteczny system gospodarowania odpadami, w który zaangażowany jest nie tylko Zarząd, ale każdy z pra­cowników Bejot. Segregacja to absolutna podstawa w zarządzaniu odpadami - na terenie fabryki rozmiesz­czone są specjalnie wyznaczone i opisane pojemniki do każdego rodzaju odpadów, a pracownicy są świadomi ich przeznaczenia. Część odpadów biodegradowal­nych kompostujemy sami, dzięki czemu pozyskujemy bogaty w składniki odżywcze nawóz dla naszych roślin. Odpady drewnopochodnych płyt meblowych i metali oddajemy do producentów w celu ponownego użycia. Nieustannie zmniejszamy też liczbę wydruków materia­łów marketingowych, aby zredukować do niezbędnego minimum wykorzystywanie surowców i generowanie no­wych odpadów. A wszystko to w pełni zgodne z normą ISO 14100.

 

Szarparka do pianek

Po rozdrobnieniu pianki za pomocą szarparek, pozyskany materiał wykorzystujemy jako wypełnienie do poduszek. To kreatywne podejście pozwala nam w pełni zagospodarować surowiec.

 

Recykling pianek

 

 

 

be:recoverer

Zależy nam, by w przyszłości osiągnąć niezależność energetyczną i korzystać z energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Realizując Cel 7 Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Czysta i dostępna energia” planujemy do 2030 roku zwiększyć liczbę paneli fotowoltaicznych, dzięki którym uzyskamy trzykrotnie więcej energii ze źródeł odnawialnych niż obecnie, a także zmniejszymy produkcję emisji CO2.

 

Małe, a konieczne kroki 

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii nie jest już tylko kwestią wyboru, a staje się nieodzowną koniecznością. W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ograniczeniem emisji przekształcenie sposobu, w jaki pozyskujemy energię, to priorytet. Czy wybieranie odnawialnych źródeł jest tylko ekologicznym gestem? Zdecydowanie nie. To przede wszystkim strategiczny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i droga, którą musimy podążać, by ograniczyć negatywne skutki naszego wpływu na planetę.

 

Odzysk energii z ciepła technologicznego 

W Bejot odzyskujemy ciepło przez różnego rodzaju wymienniki z maszyn i instalacji. Następnie jest ono przekazywane do buforów ciepła, które ogrzewają biurowiec, hale produkcyjne oraz ciepłą wodę użytkową dla całego zakładu. Dobrym przykładem jest połą­czony system pomp ciepła w różnych halach. Niektóre pomieszczenia trzeba chłodzić (np. ślusarnia), inne ogrzewać. Jedna pompa, chłodząc pomieszczenie, podgrzewa układ wodny w obiegu. Druga, grzejąc halę, schładza jednocześnie układ wodny. Braki są pobierane z otoczenia za pomocą urządzenia zwanego drycooler.

 

Odzysk energii z pieców do malowania proszkowego i kabiny do osuszania konstrukcji 

W kominach zainstalowane są wymienniki olejowe, a przed drzwiami – wymienniki rurowe. Oba układy podgrzewają wodę użytkową i wodę do centralnego ogrzewania, dzięki czemu ogrzewamy dwa budynki. Bilansujemy również strumienie objętości powietrza, czyli zapewniamy jego równomierny przepływ w różnych częściach systemu wentylacyjnego. W efekcie powietrzem z ciepłej malarni ogrzewamy trzy kolejne hale.
Zainstalowaliśmy również wymienniki gruntowe pod halami, które ułatwiają ogrzać kolejne dwie hale. Dzięki wymiernikom zapewniamy też dopływ świeżego powietrza do malarni – w ten sposób latem ją chłodzimy, a zimą ogrzewamy cieplejszym powietrzem, niż temperatura na zewnątrz.

 

Odzysk energii

 

 

 

be:humane

Bejot to firma rodzinna, w 100% z polskim kapitałem, która mimo dynamicznego rozwoju wciąż jest blisko ludzi. Znamy nasz zespół, wspieramy go w codziennej pracy, mobilizujemy i dajemy możliwość rozwoju. W relacjach stawiamy na współpracę, wzajemny szacunek i tolerancję. Nasz zespół tworzą również osoby innych narodowości – doceniamy tę różnorodność i nie pozwalamy na żadną dyskryminację.

 

Bejot to ludzie 

W Bejot przykła­damy szczególną uwagę do dbania o prawa i godne warunki zatrudnienia naszych pracowników. 231 osób zatrudnionych na umowę o pracę, równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach dyrektorskich, a także średni staż pracy wynoszący 7,5 roku. Wdrożyliśmy dyrektywę work-life balance mającą na celu poprawę warunków pracy oraz równowagę między życiem za­wodowym a osobistym poprzez wprowadzenie bardziej elastycznych form pracy. Wpływa to przede wszystkim na poprawę dobrostanu i zachowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Wprowadziliśmy też Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, która obejmuje poprawę warunków pracy i ochronę pracowników.

 

Siła tkwi w zespole

Wierzymy, że zgrany zespół to mocny zespół. Chętnie uczestniczymy we wszelkich inicjatywach zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne, które nie tylko pomagają współpracownikom lepiej się poznać i wzmocnić więzi, ale jednocześnie wpływają na zaangażowanie w życie firmy oraz wzmacniają kulturę organizacyjną. Ważne jest dla nas zdrowie i samopoczucie pracowników, dlatego z pełnym zaangażowaniem wspieramy zawody i zajęcia sportowe, w których uczestniczą, a także zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie medyczne.

 

Bejot runners

 

 

 

be:relaxed

Po pandemii biura zmieniły swoją funkcję – nie są już wyłącznie miejscem pracy i skupienia. Stały się również przestrzenią spotkań, dyskusji czy wymiany poglądów. Podążając za aktualnymi potrzebami środowiska pracy, zaczęliśmy tworzyć meble zgodnie z ideą Green Park Office 2.0. To w duchu tej koncepcji zaprojektowaliśmy nasze biura!

 

Green – odpowiedzialne działanie, ekologiczne produkty 

Wartości dla nas ważne to odpowiedzialne działanie, ekologiczne i bezpieczne produkty oraz organizacja ergonomicznych stref do pracy i współdziałania, wpływających na kreatywność i samopoczucie pracowników. Od wielu lat świadomie podchodzimy do procesów projektowania, produkowania i transportu mebli spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Niezwykle istotne jest dla nas pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, tworzenie wielofunkcyjnych produktów o długim okresie eksploatacji oraz produkowanie mebli solidnych i trwałych – na długie lata użytkowania.

 

Park – miejsca spotkań, relaksu i dyskusji 

W naszych biurowcach wydzieliliśmy i zaaranżowaliśmy strefy do pracy, spotkań i odpoczynku. Koncepcja przybliżenia parku do biura doskonale sprawdza się i w tym przypadku! Przestrzenie wypełnione roślinami i naturalnymi materiałami, w myśl idei biofilii wraz z bujanymi siedziskami Social Swing przenoszą nas do pobliskiego parku, tym samym wpływając pozytywnie na nasze samopoczucie. W naszej kantynie jest zielono, cicho i przytulnie.

 

Office – nowe przestrzenie pracy

Relaks relaksem, niemniej w każdym biurze nadal niezbędne są przestrzenie, które z jednej strony zapewniają komfort pracy, a z drugiej podnoszą efektywność pracowników, zwiększając ich kreatywność. Wydzielenie stref, w których każdy będzie mógł w ciszy i skupieniu pracować, jest dla nas priorytetem. W naszych biurach umieszczamy budki, które zapewniają komfort akustyczny podczas rozmów dzięki izolacji od otaczającego hałasu. Korzystamy też z biurek z regulacją wysokości blatu – zaprojektowane z myślą o ruchu i elastyczności zachęcają do częstszej zmiany pozycji.

W długofalowej perspektywie organizacja ergonomicznych miejsc pracy, wydzielenie stref i poprawa komfortu akustycznego w biurze sprzyja rozwiązywaniu problemów oraz wspieraniu pracy w grupie, która jest niesamowicie istotna w kreowaniu nowych idei i ciągłym rozwoju firmy.

 

 

be:natural

Jako producent rozwiązań kształtujących środowisko pracy dokładamy wszelkich starań, by nasza własna siedziba była piękną, komfortową i funkcjonalną przestrzenią inspirującą klientów i wspierającą działania pracowników. Kładziemy duży nacisk na dbałość o otaczające nas tereny zielone. Sadzimy również rośliny miododajne, między innymi krzewy morwy, śliwy, lawendę i kasztanowce.

 

Drzewa tlenowe 

Posadziliśmy już 30 drzew tlenowych, a docelowo planujemy mieć ich w naszym otoczeniu aż 150. W czym tkwi wyjątkowość tych roślin? Drzewa tlenowe pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla, a liście mogą wyprodukować nawet 10 razy więcej tlenu niż inne gatunki drzew liściastych. Rosną bardzo szybko – w ciągu 6 lat potrafią osiągnąć wysokość nawet 16 metrów. Fioletowo-białe kwiaty przyciągają pszczoły, które produkują jasny, klarowny miód. Mówi się, że drzewa tlenowe kilkukrotnie naradzają się na nowo – po ścięciu odrastają 4-5 razy od pozostawionego pnia. Ich system korzeniowy może sięgać do głębokości 9 metrów, dzięki czemu drzewo nie pobiera składników odżywczych z górnych warstw gleby. Do podlewania znakomicie sprawdzi się zbierana w specjalnych zbiornikach deszczówka.

Drzewa tlenowe osiągają potencjał przemysłowy już po 3 latach, choć najlepszą jakość i najwyższą wartość osiągają dopiero po 6 latach. Drewno może być wykorzystywane między innymi jako elementy konstrukcyjne. Gałęzie mogą stanowić materiał opałowy, doskonale sprawdzą się też jako pasza dla zwierząt lub naturalna biomasa.

 

Rośliny miododajne 

Sadzenie roślin miododajnych ma mnóstwo korzyści zarówno dla środowiska, jak i ludzi. Dostarczają nektar i pyłek, które następnie zbierają pszczoły i inne owady zapylające, by wykorzystać go do produkcji miodu, wosku pszczelego, propolisu, pyłku kwiatowego… Miododajne rośliny są kluczowym źródłem pożywienia i materiałów dla zapylaczy, pełnią istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i owocowaniu wielu roślin.

Odpowiednie pożywienie jest niezbędne do utrzymania zdrowych populacji pszczół, trzmieli czy motyli. Dlatego też sadzenie roślin miododajnych to dbanie o zdrową dietę owadów, co przekłada się na zwiększenie plonów oraz jakość owoców i warzyw. Ważna jest też sama estetyka – to rośliny, które dodają uroku ogrodom i przydomowym zagajnikom, przyciągając owady oraz kolorowe ptaki. Sadzenie roślin miododajnych nie tylko wspiera bioróżnorodność, ale wpływa także na zdrowie ludzi, którzy wykorzystują je w medycynie naturalnej.

 

Oxytree

 

 

be:charitable

Rozwój dzieci i młodzieży, wsparcie kultury oraz popularyzacja sportu – to główne obszary naszego zaangażowania w pomoc lokalnym społecznościom. Utrzymujemy stałe relacje z dyrektorami miejscowych szkół, ośrodków sportowych, instytucji kulturalnych, mundurowych, schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej, które wspieramy poprzez patronat i sponsoring wielu przedsięwzięć i imprez.

 

Społeczna odpowiedzialność 

Jako polska firma produkcyjna wiemy, jak ważna jest odpowiedzialność społeczna. Nasze zaangażowanie w pomoc innym obejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia społeczności.

Ostatnio podjęliśmy się wsparcia Siedleckiego Centrum Onkologii, gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w projekcie wyposażania przestrzeni relaksu. Wierzymy, że stworzenie komfortowych warunków w takiego rodzaju miejscach, to nie tylko ułatwienie dla pacjentów, ale również przejaw dbałości o ich ogólne samopoczucie.

W obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 nasza firma szybko odpowiedziała na potrzeby społeczności lokalnej. W bezpiecznych warunkach uszyliśmy ponad 35 tys. trójwarstwowych maseczek ochronnych wykonanych z fizeliny medycznej i przekazaliśmy je do szpitali w Śremie oraz Kościanie. Nasze zaangażowanie społeczne nie jest jednorazową inicjatywą, lecz integralną częścią firmy Bejot.

Ponadto od wielu lat utrzymujemy solidarne relacje z różnymi instytucjami, takimi jak np. schronisko dla zwierząt w Gaju. W ramach naszych działań prospołecznych wspieramy również domy dziecka i domy pomocy społecznej. Nasza misja polega na tworzeniu pozytywnych zmian w życiu ludzi, zwierząt i społeczności jako całości.

Zwracamy również uwagę na edukację i rozwój młodego pokolenia, dlatego wspieramy lokalne szkoły i przedszkola. Nasza lista inicjatyw obywatelskich to nie tylko wyraz troski, ale również zobowiązanie do pełnienia roli aktywnego uczestnika w budowaniu silniejszej i bardziej zrównoważonej wspólnoty.

 

Zaangażowanie społeczne 

W obliczu tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem wojny w Ukrainie nasi pracownicy zjednoczyli się w działaniu, wykazując głębokie zaangażowanie w pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Zorganizowali szereg zbiórek, pozyskując nie tylko środki finansowe, ale także artykuły pierwszej potrzeby, odzież i produkty spożywcze. To wspólne działanie dla wsparcia Ukrainy podkreśla wartość solidarności oraz zobowiązanie do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich, nie tylko w ramach naszej organizacji, ale także jako części społeczności globalnej. 

 

Nasze działania mają znaczenie

Widzimy, jak nasze działania przynoszą uśmiech na twarzach potrzebujących, jak poprawiają warunki życia czy przynoszą nadzieję tym, którzy ją utracili. Wierzymy w siłę wspólnoty i solidarności, dlatego też nieustannie poszerzamy zakres naszych działań, starając się angażować w różnorodne projekty i inicjatywy, aby być tam, gdzie nasza pomoc jest najbardziej potrzebna.

 

 

be:the change

Jako firma produkcyjna chcemy minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko, ale także pełniej uczestniczyć w tworzeniu lepszej przyszłości. Rozwijając innowacyjne rozwiązania i inwestując w ekologiczne technologie, pragniemy być liderem w branży, inspirując innych do podobnych działań.

 

Liczenie śladu węglowego

Działamy zgodnie z filozofią Kaizen, co stanowi fundament naszych praktyk. Przekonani o ciągłym doskonaleniu posiadamy szereg planów na najbliższe lata z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szczegółowej analizy emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją naszych mebli. Liczenie śladu węglowego pozwoli nam zidentyfikować obszary, w których możemy zminimalizować emisję, zoptymalizować zużycie zasobów oraz wprowadzić innowacyjne praktyki mające na celu ograniczenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne.

 

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nowe produkty będziemy projektować i produkować w duchu gospodarki cyrkularnej (inaczej gospodarki obiegu zamkniętego), czyli z myślą o długiej żywotności, optymalizacji procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu.

 

Certyfikacja Möbelfacta

Dążenie do uzyskania certyfikacji Möbelfacta to dla nas kluczowy krok w kierunku zwiększenia transparentności naszej produkcji. Certyfikat ten potwierdzi, że nasze praktyki produkcyjne spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju, uwzględniając zarówno aspekty ekologiczne, jak i społeczne.

 

Certyfikacja materiałów drewnianych

Planujemy uzyskanie certyfikacji PEFC dla naszych materiałów drewnianych. To nie tylko zobowiązanie do odpowiedzialnego zarządzania lasami, ale także gwarancja, że drewno używane w produkcji mebli pochodzi z lasów, które są zrównoważone i chronione przed nadmierną eksploatacją. Nasza decyzja o certyfikacji jest częścią szerszej strategii, która kładzie nacisk na transparentność i etyczne praktyki, co pozwala nam dostarczać produkty, które nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości, ale również respektują środowisko naturalne.

 

Udoskonalanie procesów produkcyjnych

Nieustannie pracujemy nad usprawnianiem naszych procesów produkcyjnych. Poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, optymalizację logistyki i redukcję strat, dążymy do zwiększenia efektywności produkcyjnej oraz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. W 2024 roku zostanie oddany do użytku nasz nowy magazyn systemowy, co umożliwi bardziej efektywne zarządzanie zapasami i skróci czasy dostaw. Planujemy również zaimplementować nową linię do pakowania gabarytów, która przyczyni się do usprawnienia procesu pakowania i ograniczy zużycie opakowań. Dodatkowo wprowadzimy system szwalniczy ETON. Zautomatyzuje on przepływ między procesami produkcyjnymi, skracając czas produkcji. Planujemy zakup lasera LT7 BLM do cięcia profili metalowych, robotów spawalniczych TIG i MIG, okleiniarki laserowej oraz maszyny do wtryskiwania pianek wielkogabarytowych. Poprzez te innowacje technologiczne dążymy do osiągnięcia zrównoważonej produkcji, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości naszych produktów.

 

Dążenie do niezależności energetycznej

Do końca 2024 roku planujemy założenie nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 150 kWp oraz rozszerzenie wykorzystania odzyskiwania ciepła z malarni. Dzięki wytworzonemu ciepłu chcemy dodatkowo dogrzać nasz showroom oraz jeden z biurowców, co pozwoli nam jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie energii cieplnej.

 

Więcej drzew tlenowych

W ramach naszych działań proekologicznych planujemy zwiększenie liczby nasadzeń drzew tlenowych (znanych Oxytrees) z 30 do 150 sztuk. To nie tylko wkład w walkę z deforestacją, ale także sposób na kompensację emisji dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością. Dążymy do stworzenia harmonijnej równowagi między produkcją a ochroną środowiska, angażując się w praktyczne rozwiązania, które przyczyniają się do odbudowy ekosystemów i zrównoważonego rozwoju.

 

Nowy budynek