Przejdź do strony: Akustyka
Przejdź do strony: Akustyka wnętrz
Przejdź do strony: Podstawowe zjawiska akustyczne

Fakty

Jak wpływa na nas hałas?

67%

Spadek dokładności
pracy

>40%

Pracowników nie jest
w stanie wykonywać
w pełni swojej pracy

30%

Spadek produktywności
pracownika

 

Źródło:
Evidence Space, Improving employee productivity
by reducing noise
, British Gypsum, Coventry, 2015

64%

Pracowników odczuwa
dyskomfort z powodu
hałasu spowodowanego
przez rozmowy oraz telefony

Przejdź do strony: Koszty niewłaściwej akustyki
Przejdź do strony: Ciesz się ciszą
Przejdź do strony: Wybierz przestrzeń
Przejdź do strony: Kolekcje